Vymáhání a správa pohledávek

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé zajišťuje svým klientům efektivní právní pomoc v rámci celého procesu vymáhání pohledávek, tj. od výzvy k dobrovolné úhradě dluhu, jednání s dlužníkem o způsobu úhrady dlužné částky, přes případné podání žaloby, zastoupení v průběhu soudního (rozhodčího) řízení, až po zastupování v exekučním, případně insolvenčním řízení, v případech kde ani přes pravomocné soudní rozhodnutí nedojde ze strany dlužníka k dobrovolnému splnění povinnosti. K zajištění efektivního vymáhání pohledávek úzce spolupracuje s konkrétními exekutorskými úřady a zajišťuje tak nadstandardní právní servis.

Celý proces vymáhání pohledávky spravuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé tak, aby klienti byli o stavu vymáhání jednotlivých pohledávek maximálně informováni, ale aby byli co nejméně administrativně zatěžováni.