Výkon rozhodnutí, exekuce

V případech, kdy klient disponuje pravomocným rozhodnutím soudu a povinný i přes tuto skutečnost dobrovolně dlužnou částku neuhradí nebo nesplní povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím, nabízí advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé právní pomoc se zajištěním výkonu takového rozhodnutí. Za tímto účelem spolupracuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé s vybranými exekutorskými úřady, a zajišťuje tak exekuci majetku dlužníka v rámci území celé České republiky.

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé nabízí právní služby i v případech neoprávněné exekuce.