Trestní právo a přestupkové právo

V rovině trestního práva se advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé specializuje na:

  • obhajobu ve všech trestních věcech, včetně provinění mladistvých, dopravních trestných činů, hospodářských trestných činů,
  • právní pomoc v souvislosti s podmíněným propuštěním z výkonu trestu, zahlazením odsouzení, a upuštěním od výkonu zbytku trestu,
  • příprava trestních oznámení,
  • právní pomoc osobám poškozeným při uplatňování jejich práv v trestním řízení,
  • právní pomoc obětem domácího násilí,
  • zastoupení osob zúčastněných v trestním řízení,
  • právní pomoc v rámci řízení o přestupcích a jiných správních deliktech.

JUDr. Kateřina Dlouhá poskytuje právní služby též jako obhájce ex offo.