Rodinné právo

V oblasti práva rodinného má advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé bohaté zkušenosti se zastupováním svých klientů v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. rozvod „dohodou“, včetně řízení o výchově dětí a stanovení výše výživného. Právní zastoupení nabízí i v případech, kdy je na místě upravit styk dítěte s druhým rodičem, sourozenci či prarodiči soudem.

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé poskytuje konzultace a přípravu pro sepsání předmanželské smlouvy, zúžení, případně rozšíření společného jmění manželů.

Právní pomoc poskytuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé i při vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů, úpravě otázek společného bydlení, v řízení o výživném, o nárocích neprovdané matky, určení nebo popření otcovství.

Komplexní právní pomoc zajistí advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé i v případech domácího násilí. V této oblasti získala JUDr. Kateřina Dlouhá značné zkušenosti v době svého působení v neziskové organizaci zabývající se pomocí obětem domácího násilí.

JUDr. Kateřina Dlouhá je od srpna 2018 členem Unie rodinných advokátů.