Pracovní právo

V pracovněprávní oblasti poskytuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé právní pomoc zaměstnancům i zaměstnavatelům, a to zejména v těchto otázkách:

  • příprava, rozbory, připomínkování pracovněprávních dokumentů (např. pro vznik, změnu, skončení pracovního poměru), vnitřních předpisů zaměstnavatele (např. pracovní a organizační řády),
  • odpovědnost za škodu z pracovního poměru,
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • pracovní povolení,
  • řešení sporů včetně zastupování před soudy.