Obchodní právo

V oblasti obchodního práva nabízí advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé služby v rovině obchodního práva závazkového, a to především v souvislosti s přípravou, rozbory a připomínkováním smluvní dokumentace, zastupováním při obchodních jednáních, a při řešení sporů včetně zastupování před soudy.

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé zajišťuje efektivní podporu rovněž v korporátní problematice, tj. v právu obchodních společností a družstev (či souhrnně v právu obchodních korporací), kde se zaměřuje na právní pomoc v oblasti:

 • zakládání nových obchodních korporací,
 • uspořádání interních vztahů v obchodních korporacích,
 • příprava a zajištění valných hromad,
 • změny v orgánech obchodních korporací,
 • snižování či zvyšování základního kapitálu,
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy,
 • zastupování před státními orgány (např. při zajištění podnikatelských oprávnění, licencí),
 • převody podílů v obchodních korporacích,
 • prodej a pronájem obchodního závodu,
 • přeměny obchodních korporací,
 • právní servis související s likvidací obchodních korporací.

Právní pomoc zajišťuje svým klientům i v případech ochrany před nekalým soutěžním jednáním.