Zastupování před soudy, v arbitrážním (rozhodčím) řízení

Významnou část práce advokátní kanceláře JUDr. Kateřiny Dlouhé představuje zastupování klientů před soudy a jinými orgány, a to jak v případech, kdy klienti vystupují na straně žalobce, tak v případech, kdy se ocitli na straně žalované.

Zastoupení v soudních sporech Vám advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé poskytne při běžném vymáhání půjček a pohledávek, pracovních a rodinných sporech, uplatňování nároků z vad zboží, ale i ve složitějších právních věcech.