Stavební právo

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé zajišťuje právní poradenství a zastoupení klientů v řízení o územním plánování a stavebním řízení.

Zá základ výstavby lze považovat vhodně zpracovanou smlouvu o dílo, jejíž kvalitní zpracování působí preventivně proti budoucím sporům. Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé zpracuje kompletní smluvní dokumentaci k zajištění vyšší míry ochrany svých klientů, a poskytne poradenství a asistenci při přípravě a realizaci developerských projektů.

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé nabízí rovněž zastoupení v soudním řízení ve sporech vzniklých ze smluvních vztahů při výstavbě, i v řízeních navazujících na správní a jiná řízení podle stavebního zákona.