Občanské právo

Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé poskytuje v okruhu práva občanského právní pomoc zejména v následujících oblastech:

 • příprava veškerých smluv z oblasti občanského práva, jejich revize a připomínky,
 • nákup, prodej a darování nemovitých věcí,
 • pronájem bytů, nebytových prostor i zemědělských a lesních pozemků,
 • vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů,
 • nakládání s členským podílem v bytovém družstvu,
 • náhrada újmy a bezdůvodné obohacení,
 • sousedské spory,
 • ochrana osobnosti, včetně ochrany osobních údajů
 • spotřebitelské smlouvy,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • dědické právo,
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky,
 • insolvenční právo (poradenství v případě úpadku a jeho řešení, uplatnění pohledávek věřitelů přihláškami do insolvenčního řízení),
 • řešení sporů, včetně zastupování před soudy.