Advokátní úschova

V souvislosti s poskytovanými právními službami zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé, v zájmu maximální ochrany klientských práv, úschovu listinných dokumentů i peněžních prostředků.

Úschovu peněžních prostředků zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Dlouhé prostřednictvím účtu úschov vedených u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to plně v souladu se zákonem o advokacii a usnesením představenstva České advokátní komory o provádění úschov.